VERSTVA IN ETIKA

Izbirni predmet VERSTVA IN ETIKA nudi učencem možnost, da razširijo svoje znanje o kulturah, verstvih in verskih tradicijah ter problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih. Predmet je namenjen tako učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo verouk, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje in opredelitve.

Verstva in etika 1 (7. razred): verstva sveta, krščanstvo, islam, budizem, vzori in vzorniki, enkratnost in različnost, azijska verstva, tradicionalne religije, nova religiozna gibanja, reševanje nasprotij, človek in narava
 
Verstva in etika 2 (8. razred): ljudje in verstva – religijska kultura, religije: skupnost, obredi, simboli, izkustvo, življenjska vodila religij, svoboda, vest, odgovornost, družina, prijateljstvo, ljubezen, spolnost, delo in poklic, religijske skupnosti – družbene skupnosti, magija, okultizem, religija, egocentričnost in solidarnost v stiskah, sanje, želje, cilji, razočaranja
 
Verstva in etika 3 (9. razred): Biblija, krščanstvo in zahodna civilizacija, religije in vprašanje smisla življenja, rast krščanstva in njegove delitve, razsvetljenstvo, krščanska inspiracija v delovanju pomembnih osebnosti slovenske zgodovine, verska (ne)strpnost, verske vojne, znanost in vera, ateizem in humanizem.


Organizacija predmeta

  • 3-letni predmet za 7., 8. in 9. razred (učenci ga lahko izberejo tudi le za eno leto, saj so vsebine razdeljene v tri zaokrožene celote.)
  • 1 ura tedensko
  • ocenjevanje – 2 oceni

Pripravila: Danijela Korže


Dostopnost