ORGANIZIRANOST

Poslovni čas: 5.15 do 16.00 ure

  • Vrtec je odprt 5 dni v tednu.
  • V okviru poslovalnega časa vrtca je lahko otrok prisoten 9 ur na dan.
  • V dnevih pred, med prazniki in šolskimi počitnicami starše anketiramo in racionalno organiziramo delo. Ob zmanjšanem številu vključenih otrok, otroke iz različnih oddelkov združujemo.

Poletno delo

V juliju in avgustu se delo izvaja v kombiniranih oddelkih.

Informacija o vpisu

Vrtec vpisuje in sprejema otroke stare od 11 mesecev do vstopa v šolo, v svoje programe vse leto.

Temeljna naloga vrtca je

Temeljna naloga vrtca je »Pomoč staršem pri celostni skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.« (iz Zakona o vrtcih)

Otrokom, vključenim v javni vrtec, zagotavljamo možnost za optimalni razvoj neglede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.
Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravic do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu.
Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni. (iz Konvencije o otrokovih pravicah).


Dostopnost