RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI

TEMATSKI SKLOPI

 • Naravna dediščina
 • Značilni ekosistemi domače okolice

CILJI

 • Seznanitev z naravno dediščino.
 • Poznati pomen naravnih virov za živa bitja.
 • Spoznati nekaj načinov zavarovanja ogroženih habitatov.
 • Primerjava pestrosti živih bitij v naravnem in antropogenem ekosistemu.
 • Ugotavljati kako vplivajo organizmi drug na drugega.
 • Povezovanje teorije in prakse.
 • Pridobivanje uporabnega znanja.

OPIS DELA PRI PREDMETU

 • Terensko delo
 • Delo s slikovnimi ključi
 • Delo z literaturo
 • Laboratorijsko delo

Organizacija predmeta

ŠT. UR

 • TEDENSKO: 1
 • LETNO: 35 (32)

Za 7., 8. in 9. razred

TRAJANJE 1 leto

Okvirno bo pouk organiziran eno uro ali dve uri tedensko, oziroma v obliki terenskega raziskovanja več ur skupaj, tudi v popoldanskem času. Delo je odvisno od obravnavane tematike.

Učenci bodo o terenskem raziskovanju obveščeni nekaj dni pred izvedbo.

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE

 • Zapis in analiza terenskega dela.
 • Zapis in analiza laboratorijskega dela.
 • Predstavitev teme.

Pouk izvaja učiteljica Mateja Viher.


Dostopnost