ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO

Kako deluje semafor, senzorska luč, lightshow? Te in številne druge odgovore boste dobili pri predmetu Elektronika z robotiko. Na zabaven in zanimiv način spoznavamo zakonitosti elektronike ter prepletamo znanje fizike, tehnike in računalništva. Pouk skoraj v celoti poteka praktično. Med letom izdelamo:

  • lightshow,
  • sistem za prižiganje luči s ploskanjem,
  • sončnico, ki se samodejno obrača proti soncu,
  • merilce svetlobe in glasnosti,
  • sistem za avtomatično zalivanje rož glede na vlažnost prsti,
  • in še številne druge zanimive projekte.

Delo poteka z zbirkami Arduino. 


Organizacija predmeta

  • Elektronika z robotiko je izbirni predmet, ki si ga učenci lahko izberejo v 9. razredu
  • Izvaja se v obsegu 32 ur – enkrat tedensko po 1 šolsko uro
  • Predmet se ocenjuje

Pouk izvaja učitelj računalništva.


Dostopnost