RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Računalniška omrežja so tretji izbirni predmet s področja računalništva. Pri predmetu se srečamo z modernimi tehnologijami, ki omogočajo predstavitev na spletu. Naučimo se iskati in vrednotiti informacije, spoznamo osnove spletnega programiranja in s pomočjo orodja Arnes Splet izdelamo svojo prvo spletno stran.

Tudi v 9. razredu s pomočjo programiranja rešujemo zanimive izzive v igri Minecraft EDU, tekmujemo v računalniškem tekmovanju Bober, vseskozi pa pridobivamo znanja, ki nam omogočajo varno in pravilno rabo računalnika (telefona, tabličnega računalnika …).


Organizacija predmeta

  • ROM je izbirni predmet, ki si ga učenci lahko izberejo v 9. razredu
  • Izvaja se enkrat tedensko po 1 šolsko uro
  • Predmet se ocenjuje

Pouk izvaja učitelj računalništva Anže Boh.


Dostopnost