PREHRANA

ŠOLA – AKTUALNI JEDILNIK – kliknite tu!

VRTEC – AKTUALNI JEDILNIK – kliknite tu!


ŠOLSKA PREHRANA – ZAJTRK, MALICA, KOSILO


Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.


ORGANIZACIJA


Šola zagotavlja prehrano učencem v dneh, ko poteka pouk. Učenci oddajo prijavo ob zaključku šolskega leta za naslednje šolsko leto. S prijavo na prehrano se učenci in njihovi starši zavežejo, da bodo spoštovali pravila, plačevali obroke in jih pravočasno odjavljali. Na šoli pripravljamo zajtrk, malico in  kosilo.

Pri organizaciji prehrane bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi.

Cena šolskih obrokov je naslednja:

  • malica 1,10 €
  • kosilo 1.–5. razred 2,00 €
  • kosilo 6.–9. razred 2,20 €

Časovna razporeditev:

  • 9.55 do 10.15 malica
  • 11.50 do 14.30 kosilo

Za posamezne obroke so jedilniki pripravljeni za vsak mesec posebej.

Pravilna prehrana močno vpliva na naše zdravje, zato bomo uživali raznovrstno hrano z manj maščob, sladkorja in soli ter z veliko zelenjave, sadja in izdelkov iz žitaric.


ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE (malice ali kosila)


V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši odjavijo prehrano za čas njegove odsotnosti. Odjava je možna:

  • preko naše spletne strani – kliknite tu!
  • v tajništvo, na telefonsko številko: 02 879 12 30
  • na e-naslov: prehrana@osvuzenica.si

V primeru bolezni oz. izrednih okoliščin starši odjavijo šolsko malico, vendar je za ta dan še potrebno poravnati stroške.

Odjava obroka velja do 9. ure tekočega dne, za nazaj pa se obrok ne more odjaviti.


UKREPI ZARADI NEPLAČEVANJA


Če starši ali zakoniti zastopniki niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se učencu lahko onemogoči prejemanje šolske prehrane (kosila) do plačila zaostalih obveznosti.

Šola za dolžnike, ki niso poravnali stroškov prehrane niti po treh opominih, sproži uradni postopek izvršbe plačila.


Dostopnost