UČBENIŠKI SKLAD

Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Izposoja učbenikov preko učbeniškega sklada je za vse učence brezplačna.

Šola vodi učbeniški sklad, spremlja izposojo učbenikov in vsako leto pripravi analizo stanja. Do meseca junija evidentira potrebe po učbenikih in iz sredstev učbeniškega sklada dokupi nove učbenike. Vsako leto dokupimo in zamenjamo dotrajane učbenike. V skladu so učbeniki, ki jih potrdi ZRSŠ. V skladu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami.

V primeru poškodovanja ali izgube učbenika učenec krije stroške v skladu z 12. členom  Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Skrbnik učbeniškega sklada je Ines Gerold.


Seznami gradiv in šolskih potrebščin za šolsko leto 2023/24

Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisen od šole in ga opravite samostojno na podlagi ponudnika, ki vam je najugodnejši, preko spleta ali osebno v knjigarni oziroma založbi. Ponudbe si lahko ogledate na spodnjih povezavah. Za pravilnost podatkov na naročilnicah zunanjih ponudnikov ne odgovarjamo.

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=1fo&pmid=l7gmi6brhfjs

Mladinska knjiga

https://www.printink.si/vse-za-solo »

www.go2school.com


Dostopnost