OBDELAVA GRADIV – LES

Izbirni predmet OBDELAVA GRADIV LES je eden izmed treh  gradiv, ki jih lahko učenci podrobneje spoznajo. Omogočajo učencem poglobitev  nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje… Ponuja nova spoznanja o tehnoloških in drugih lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo.

Učenci usmerjajo svojo radovednost v iskanje, razvrščanje tehničnih in tehnoloških postopkov, potrebnih za izdelavo določenega predmeta, kritično vrednotijo tehnične in tehnološke rešitve pravilno in varno uporabljajo delovne pripomočke pri oblikovanju gradiv. Pri tem pa izdelujejo uporabne in zabavne izdelke, ki obogatijo njihovo sobo ali stanovanje.

Dobri izdelki spodbujajo k gibanju v naravnem okolju in k družabnosti, vzbujajo radovednost in spodbujajo k natančnejšemu opazovanju okolice. Pomembno je tudi, da so izdelki zasnovani tako, da omogočajo nadgradnjo, izboljšanje funkcionalnosti. Pri izbirnem predmetu obdelave gradiv težimo k temu, da izdelamo čim več izdelkov po zamislih učencev.

Predmet lahko učenci izberejo v 7. razredu.

Tatjana Krump


Dostopnost