RETORIKA je enoletni obvezni izbirni predmet, namenjen učencem 9. razreda, ki želijo nadgraditi predmet slovenščino na področju umetniško oblikovanega govora, njegovih pravilih, strukture, izraznih sredstev in izraznih oblik

Splošni cilji: Učenci pri pouku spoznajo, kaj je retorika, nastanek in zgodovino le-te, zakaj je koristna, spoznavajo etiko dialoga, kaj je argumentacija, spoznavanje prepričljivega govorjenja, kako pregnati strah pred govornim nastopanjem.

Pri pouku retorike se bodo učenci naučili veščin javnega nastopanja in jasnega ter uspešnega zagovarjanja svojega mnenja; svoje izjave argumentirati tako, da sogovorca prepričajo; učili se bodo poslušati in razumeti druge; spoznavali, kako pomembno je dobro poznavanje jezika ter pomenov besed pri sestavi govora oziroma zagovarjanju svojih stališč; razumeli bodo, kako je za dober nastop pomembna neverbalna komunikacija (govorica telesa – drža, obraz oči, gibi); spoznali bodo nekaj metod za odpravljanje treme.

Jezik je lep zaklad, nemara najlepši na svetu:
Kdor ga krotiš, svet hvalo ti ve za zmerno besedo,
Suči ga drugim na zlo – brž sam še kaj hujšega slišiš!

V: Sovre, Predsokratiki, str. 42.


Organizacija predmeta

Letno načrtovanih ur je 32, oziroma ena ura na teden.

Pripravile učiteljice aktiva slovenščine na predmetni stopnji OŠ Vuzenica
(Ines Gerold, Petra Prohart Tomažič, Nataša Praprotnik)


Dostopnost