DNEVNI POTEK DEJAVNOSTI

Dan v vrtcu


Dnevni red in dnevna rutina ter strokovno delo v vrtcu je naravnano tako, da otrokom omogoča varno, zdravo in srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj otrokovih miselnih, telesnih, čustvenih in socialnih sposobnosti. Vzgojno delo v oddelkih poteka skozi ves dan, ko se predvsem spontana igra otrok prepleta s strokovno pripravljenimi individualnimi in skupinskimi dejavnostmi, med katerimi lahko otrok izbira. Strokovni delavci dejavno vključujejo otroke v načrtovanje in evalvacijo vzgojnega dela. Vzgojitelja poskrbita za stimulativno organizacijo prostora, pripravo različnih materialov in sredstev ter raznovrstnih dejavnosti, ki otroku omogočajo igro in učenje v skladu z njegovimi razvojnimi potrebami. V skladu s prednostnimi cilji se bo kar največ dejavnosti izvajalo na prostem, v gozdovih, na travnikih, igriščih…

Temeljna izhodišča pri načrtovanju bodo:

 • Kurikukum za vrtce,
 • vizija in poslanstvo vrtca,
 • prednostne naloge vrtca, samoevalvacija in akcijski načrt izboljšav,
 • obogatitvene in nadstandardne dejavnosti, projekti in natečaji.
ČAS AKTIVNOSTI
5.15  – 7.00     Prihodi otrok v vrtec, sprejem, zbiranje oz. združevanje otrok; igralne dejavnosti v prostoru za zbiranje, počitek za otroke, ki to potrebujejo, želijo (igralnica št. 8 in št. 1).
7.30 – 8.00 Jutranja rutina, igralne dejavnosti, aktivnosti po želji otrok, razgibavanje …(odhodi otrok v svoje igralnice).
8.00 – 8.30 Priprava na zajtrk, nega, zajtrk, pospravljanje.
8.30 – 11.00 Organizirane osrednje in vzporedne aktivnosti otrok, vzgojiteljev in vzg. pomočnikov vzgojiteljev, po dogovoru v vseh primernih prostorih vrtca in izven vrtca.

Bivanje na prostem.

10.30  – 10.45 Malica za oddelke 5, 6, 7 in 8.
11.15 – 11.45 Kosilo za oddelke 1, 2, 3 in 4.
11.45 – 13.30

13.30 – 14.15

Možnost počitka/spanja in umiritve za otroke skupin 1, 2, 3 in 4.

Vstajanje ter malica skupin 1, 2, 3 in 4.

Po malici aktivnosti otrok v vrtcu ali na prostem.

12.00 – 12.30 Osebna higiena, priprava na kosilo ter kosilo oddelka 5 in 6. Sledijo umirjene dejavnosti v oddelku, nato aktivnosti po Kurikulu v vrtcu ali na prostem.
12.30 – 13.00

 

Osebna higiena, priprava na kosilo ter kosilo oddelka 7 in 8. Sledijo umirjene dejavnosti v oddelku, nato aktivnosti po Kurikulu v vrtcu ali na prostem.
14.30 – 16.00 Združevanje skupin.

PREHRANA V VRTCU

Prehranjevalni program v vrtcu zagotavlja tri obroke dnevno. Otroke navajamo na ustrezno prehranjevalno kulturo in zdrave prehranjevalne navade. Vsi obroki za otroke vrtca Vuzenica se pripravljajo v centralni kuhinji OŠ Vuzenica, v vrtcu pa imamo razdeljevalno kuhinjo.

Jedilniki za prehrano se pripravljajo za vsak mesec posebej. Jedilniki so na oglasnih deskah na vidnem mestu ter na spletni strani OŠ Vuzenica.

Pravilna prehrana močno vpliva na naše zdravje in počutje, zato bomo uživali raznovrstno hrano z manj maščobami, sladkorja in soli ter z veliko sadja in izdelkov iz žitaric.

 • Navajanje otrok na pitje vode.
 • Upoštevanje navodil za preprečevanje okužb – zdravstvene službe, priporočila ZZVRS, intenzivno umivanje rok, skrb za zdravje.
 • Dogovor s starši, da za rojstne dneve otrok ne prinašajo ničesar – rojstni dan v vrtcu se pripravlja tematsko.

ČASOVNA RAZPOREDITEV OBROKOV:

Čas prehranjevanja in počitka, ki se glede na starostno obdobje razlikuje, je zelo pomemben. Pri počitku otrok moramo izhajati, da sta osnovni človekovi potrebi, nujni za ohranitev notranjega ravnotežja in zdravja. Počitek je otrokova individualna potreba. Tisti, ki potrebujejo spanje, zaspijo, tisti, ki ga ne potrebujejo, se umirijo. Počitek in umiritev sta sestavni del dneva.

 • 8.00 – 8.30     ZAJTRK       ODD. 1 – 8
 • 11.00 – 11.30 KOSILO        ODD. 1 – 4     MALICA  13.00 – 13.30
 • 12.00 – 12.30 KOSILO        ODD. 5 – 6     MALICA  10.00 – 10.15
 • 12.30 – 13.00 KOSILO         ODD. 7 – 8      MALICA  10.15 – 10.45

Čas prehranjevanja in počitka, ki se glede na starostno obdobje razlikuje, je zelo pomemben. Pri počitku otrok moramo izhajati, da sta osnovni človekovi potrebi, nujni za ohranitev notranjega ravnotežja in zdravja. Počitek je otrokova individualna potreba. Tisti, ki potrebujejo spanje, zaspijo, tisti, ki ga ne potrebujejo, se umirijo. Počitek in umiritev sta sestavni del dneva.

POČITEK OTROK

Potrebo po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in željami posameznega otroka ter dogovora s starši in z življenjskim stilom posamezne družine. Otroci v skupini 1, 2, 3 ter 4 gredo po kosilu počivat. Otroci, ki v tem času zaspijo, to spanje tudi potrebujejo in jih zato pustimo spati. V prvem starostnem obdobju in kombiniranem oddelku se navadno počitek spremeni v spanec.

V skupini 5 in 6 gredo nekateri otroci na ležalnik ali blazine ter počivajo. Njihov počitek se zaradi utrujenosti prevesi v spanec. Otroci, ki ne počivajo izvajajo umirjene aktivnosti v oddelku. V skupini 7 in 8 otroci niso na ležalnikih, po krajšem umirjanju, ki je lahko na blazini, otroci poslušajo pravljice, pesmice, različne zvrsti glasbe. Nato se otrokom nudijo druge umirjene dejavnosti, ki mu omogočajo drugačno možnost bivanja v vrtcu (individualne igre v kotičkih, poslušanje glasbe, družabne igre, igre v okolici vrtca …).

AKTIVNI POČITEK

Je umirjena igra za otroke, ki ne spijo v času počitka (igra v knjižnem kotičku, igranje družabnih iger …)

Skozi ves dan poteka vzgojno – izobraževalno delo. V njem se načrtno ali spontano prepleta igra otrok z načrtovanimi dejavnostmi. Strokovni delavci poskrbijo za dobro in primerno učno okolje, kar vključuje ureditev prostora, pripravo materialov in sredstev. Pri tem pa se upošteva starostno obdobje, interes otrok …


Odhodi otrok domov

Pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok morajo starši oz. od njih pisno pooblaščena oseba otroka osebno izročiti vzgojiteljici ali pomočniku in ga osebno prevzeti. Osebi, ki nima pisnega pooblastila za prevzem otroka, le-tega ne bomo izročili.


Dostopnost