DNEVNI POTEK DEJAVNOSTI

Kaj se pri nas v vrtcu vsak dan dogaja?


Dnevni red oz. strokovno delo v vrtcu je naravnano tako, da otrokom omogoča varno, zdravo in srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj otrokovih miselnih, telesnih, čustvenih in socialnih sposobnosti.

Ob 5.15 se prične jutranje zbiranje otrok v skupnem prostoru vrtca. To je prva priložnost za kratek pogovor, objem ali možnost počitka.

Med 7. 00 in 7.30 se otroci razporedijo v svoje igralnice, kjer pričnejo z jutranjim razgibavanjem, pripravo na zajtrk …

PREHRANA V VRTCU predstavlja v vseh starostnih obdobjih enega glavnih faktorjev zdravja. Zato pri načrtovanju prehrane upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano. Veliko pozornost namenjamo kulturnemu prehranjevanju, v čemer sta vlogi vzgojitelja-ice in vzg. pomočnice  vzg. odločilnega pomena. Prehranjevalni program zagotavlja tri obroke dnevno, med njimi pa ima otrok na razpolago vodo. Kosila se pripravljajo v centralni kuhinji OŠ Vuzenica, razdelilno kuhinjo pa imamo v vrtcu. Jedilnike oblikuje in pripravlja organizatorka prehrane.

ČASOVNA RAZPOREDITEV OBROKOV:

Čas prehranjevanja in počitka, ki se glede na starostno obdobje razlikuje, je zelo pomemben. Pri počitku otrok moramo izhajati, da sta osnovni človekovi potrebi, nujni za ohranitev notranjega ravnotežja in zdravja. Počitek je otrokova individualna potreba. Tisti, ki potrebujejo spanje, zaspijo, tisti, ki ga ne potrebujejo, se umirijo. Počitek in umiritev sta sestavni del dneva.

  • 8.00 – 8.30     ZAJTRK       ODD. 1 – 8
  • 12.30 – 13.00 KOSILO        ODD. 4 – 8     MALICA  10.15 – 10.45
  • 11.15 – 11.45 KOSILO        ODD. 1 – 4     MALICA  13.00 – 13.30

AKTIVNI POČITEK

Je umirjena igra za otroke, ki ne spijo v času počitka (igra v knjižnem kotičku, igranje družabnih iger …)

Skozi ves dan poteka vzgojno – izobraževalno delo. V njem se načrtno ali spontano prepleta igra otrok z načrtovanimi dejavnostmi. Strokovni delavci poskrbijo za dobro in primerno učno okolje, kar vključuje ureditev prostora, pripravo materialov in sredstev. Pri tem pa se upošteva starostno obdobje, interes otrok …


Odhodi otrok domov

Pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok morajo starši oz. od njih pisno pooblaščena oseba otroka osebno izročiti vzgojiteljici ali pomočniku in ga osebno prevzeti. Osebi, ki nima pisnega pooblastila za prevzem otroka, le-tega ne bomo izročili.


Dostopnost