NEMŠČINA 1, 2, 3

TEMATSKI SKLOPI

 • Vsakdanje življenje (družina, šola, hobiji, čas)
 • Moje ožje okolje (kraj, poklici, rastline, živali, telo)
 • Moje širše okolje (države, jeziki, znamenitosti)
 • Medkulturnost
 • Prazniki

CILJI

 • Sposobnost govornega in pisnega komuniciranja.
 • Slušno in bralno razumevanje.
 • Razumevanje različnih informacij v nemščini.
 • Poglabljanje splošnega znanja.
 • Širjenje večjezičnosti.
 • Spoznavanje različnih kultur.
 • Pridobivanje uporabnega znanja.

OPIS DELA PRI PREDMETU

 • Delo z učbenikom in delovnim zvezkom.
 • Branje, pisanje, poslušanje besedil.
 • Igra vlog.
 • Izdelava plakatov in predstavitev.

ŠT. UR

 • TEDENSKO: 2
 • LETNO: 70 (64)

Nemščina 1: 7. razred, Nemščina 2: 8. razred in Nemščina 3: 9. razred

TRAJANJE 1 leto v vsakem razredu.

Nemščino v 7., 8. in 9. razredu lahko učenci izberejo kot OBVEZNI ali kot NEOBVEZNI izbirni predmet. Razlika: pouk OBVEZNEGA izbirnega predmeta poteka v posameznih razredih, pouk NEOBVEZNEGA izbirnega predmeta pa poteka skupaj za vse tri razrede, torej so pri urah nemščine skupaj učenci iz 7., 8. in 9. razreda.

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE

 • Govorni nastopi.
 • Recitacije pesmi.
 • Pisno ocenjevanje.

Pouk izvaja učiteljica Mateja Viher.


Dostopnost