UREJANJE BESEDIL

Pri predmetu Urejanje besedil se učimo pravilno uporabljati programe, ki nam omogočajo pripravo in oblikovanje različnih tipov besedil. Naučimo se iskati, zbirati in in obdelovati informacije v pisni ali slikovni obliki. Naučimo pravil pri pisanju in oblikovanju besedil s slogi, vstavljanja in oblikovanja kazal, oblikovanja slikovnih gradiv, vstavljanja le teh v besedilo, vstavljanja in urejanja tabel in grafikonov itd. Znanje uporabimo pri izdelavi seminarske naloge iz poljubne teme.

Za popestritev sestavljamo algoritme v igri Minecraft EDU, tekmujemo v računalniškem tekmovanju Bober, vseskozi pa pridobivamo znanja, ki nam omogočajo varno in pravilno rabo računalnika (telefona, tabličnega računalnika …).


Organizacija predmeta

  • UBE je izbirni predmet, ki si ga učenci lahko izberejo v 7. razredu
  • Izvaja se enkrat tedensko po 1 šolsko uro
  • Predmet se ocenjuje

Pouk izvaja učitelj računalništva Alojz Lauko.


Dostopnost