PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Programe v vrtcih določa 14. člen Zakona o vrtcih. V vrtcu Vuzenica izvajamo DNEVNI PROGRAM, ki je namenjen predšolskim otrokom od zaključka porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo in obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok.

Poslovni čas vrtca prilagajamo potrebam staršev. V šolskem letu 2022/2023 je poslovni čas vrtca od 5.15 do 16.00 ure.

 1. CELODNEVNA OBLIKA VZGOJE IN VARSTVA (5.15 – 16.00)
 • Za otroke od 11 mesecev do tretjega leta
 • Za otroke od 3. leta do vstopa v šolo
 1. CICIBANOVE URICE

Otroke, ki ne obiskujejo vrtca, vključujemo v različna praznovanja:

 • novo leto – kulturni program, obdaritev vseh predšolskih otrok v kraju,
 • pustna sobota.
 1. DEJAVNOSTI

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev.

Otrokom v vrtcu ponujamo kakovostne, pestre in zanimive obogatitvene dejavnosti. Izberemo jih na podlagi lastnih izkušenj, potreb otrok in staršev. Izvajajo jih strokovni delavci vrtca.

POJEM IN PLEŠEM
GOZDNI VRTEC
TEDEN UMETNOSTI
OTROCI ZA VEČJO VARNOST V PROMETU
CICIBAN PLANINEC
GLASBENI VRTEC
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
GIBALNI PROGRAM MALI SONČEK
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
VARNO S SONCEM
ZDRAVJE V VRTCU
TUJI JEZIK V ODDELKU
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 1. DODATNE DEJAVNOSTI

Izvajajo jih zunanji sodelavci. Ne posegajo v program vrtca in se izvajajo v popoldanskem času.

 • Otroci, katerih starši so se odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne morejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridejo iskat po končani dodatni dejavnosti.
 • Če gre otrok določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamejo starši in izvajalec za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost in do odhoda otoka domov.
 • Starši napišejo izjavo vzgojiteljici oddelka, da dovolijo, da otroka iz oddelka odpelje izvajalec programa.

ZMIGAJ SE POLŽEK
SMUČARSKI TEČAJ

PLAVALNO OPISMENJEVANJE

 1. PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvedli:

JESENKOVANJE
SIMBIOZA GIBA
TEDEN OTROKA
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
NAŠ MALČEK – ŽUPANOV SPREJEM NOVOROJENČKOV V VRTCU
NOVOLETNI BAZAR
VESELI DECEMBER V VRTCU
PUSTOVANJE
DAN ZEMLJE
OČISTIMO NAŠ KRAJ
ŠPORTNI PROGRAM MALI SONČEK
KONEC ŠOLSKEGA LETA

 1. SODELOVANJE Z OKOLJEM

Ponosni smo, da smo aktivni v lokalni skupnosti in ujeti v trenutke vsakdanjega življenja naših sokrajanov. Sodelujemo z OŠ Vuzenica, občino Vuzenica kot ustanoviteljico vrtca, ZD Radlje ob Dravi, Policijsko postajo Radlje ob Dravi, Knjižnico Radlje ob Dravi, domačimi društvi v Vuzenici …

Vključeni smo v mrežo vrtcev Dravske doline in kot taki prispevamo k strokovnemu razvoju drugih vrtcev.

V naše delo vključujemo tudi starše – strokovnjake različnih poklicev, kot so umetniki, zdravstveni delavci, športniki, obrtniki.


Dostopnost