PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Programe v vrtcih določa 14. člen Zakona o vrtcih. V vrtcu Vuzenica izvajamo DNEVNI PROGRAM, ki je namenjen predšolskim otrokom od zaključka porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo in obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok.

Poslovni čas vrtca prilagajamo potrebam staršev. V šolskem letu 2022/2023 je poslovni čas vrtca od 5.15 do 16.00 ure.

 1. CELODNEVNA OBLIKA VZGOJE IN VARSTVA (5.15 – 16.00)
 • Za otroke od 11 mesecev do tretjega leta
 • Za otroke od 3. leta do vstopa v šolo
 1. CICIBANOVE URICE

Otroke, ki ne obiskujejo vrtca, vključujemo v različna praznovanja:

 • novo leto – kulturni program, obdaritev vseh predšolskih otrok v kraju,
 • pustna sobota.
 1. DEJAVNOSTI

V skladu z vizijo in prednostnimi nalogami vrtca načrtujemo različne obogatitvene, nadstandardne in dodatne dejavnosti, projekte in natečaje. Njihovo vsebino, ki daje izhodišča za realizacijo področnih kurikularnih dejavnosti pa vnašamo v izvedbeni program vrtca.

Vsak oddelek ima posebnosti s specifičnimi projekti in različnimi ponujenimi obogatitvenimi in dodatnimi dejavnostmi, ki so del kurikuluma našega vrtca, s ciljem razvijati posebna nagnjenja in sposobnosti otrok.

NADSTANDARDNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Naš vrtec daje tudi možnost za izvajanje nadstandardnih obogatitvenih dejavnosti za otroke, ki obiskujejo vrtec v starosti od treh do šestih let. Programe organizirajo in izvajajo strokovno usposobljeni referenčni zunanji izvajalci glede na interes in pobudo staršev (potrdijo jih predstavniki sveta staršev vrtca).

Izvajajo se v prostorih vrtca ali izven vrtca (odvisno od vsebine dodatnega programa) in so v celoti plačljivi.

Za varnost otrok, ki sodelujejo na dopolnilnih programih in za kvaliteto posameznega programa so odgovorni zunanji izvajalci, ki program ponujajo ter ga izvajajo. Otroci se praviloma ne vračajo v oddelke, ker le ti potekajo po 15. uri popoldne.  Za otroke so po končanih programih odgovorni zunanji izvajalci do prihoda njihovih staršev.

Starši imajo možnost s svojimi predlogi dopolniti dopolnilne programe na prvi seji sveta staršev vrtca v mesecu septembru 2023.

V letošnjem letu glede na interes staršev in otrok ponujamo naslednje programe:

 • SMUČARSKI TEČAJ
 • PLAVALNO OPISMENJEVANJE
 • ZMIGAJ SE POLŽEK
 • BIVANJE V NARAVI – CŠOD DOM AJDA

Obogatitvene dejavnosti bodo potekale v dopoldanskem času, izvajali jih bodo strokovni delavci vrtca ter zunanji izvajalci in bodo brezplačne.

 • GLASBENI VRTEC
 • GLASBENA DEJAVNOST Z UČITELJICO OŠ
 • POJEM IN PLEŠEM Z VZGOJITELJICO VRTCA
 • ŠPORTNI PROGRAM – MALO SONČEK
 • CICIBAN PLANINEC
 • ANGLEŠČINA V VRTCU U UČITELJICO TJA NA OŠ

 4. PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA

V šolskem letu 2023/2024 bomo izvedli:

JESENKOVANJE
TEDEN OTROKA
SIMBIOZA GIBA
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
VESELI DECEMBER V VRTCU
NOVOLETNO DRUŽENJE ZA OTROKE IN STARŠE V KRAJU
NAŠ MALČEK
PUSTOVANJE
DAN ZEMLJE
OČISTIMO NAŠ KRAJ
KONEC ŠOLSKEGA LETA

 5. SODELOVANJE Z OKOLJEM

Ponosni smo, da smo aktivni v lokalni skupnosti in ujeti v trenutke vsakdanjega življenja naših sokrajanov. Sodelujemo z OŠ Vuzenica, občino Vuzenica kot ustanoviteljico vrtca, ZD Radlje ob Dravi, Policijsko postajo Radlje ob Dravi, Knjižnico Radlje ob Dravi, domačimi društvi v Vuzenici …

Vključeni smo v mrežo vrtcev Dravske doline in kot taki prispevamo k strokovnemu razvoju drugih vrtcev.

V naše delo vključujemo tudi starše – strokovnjake različnih poklicev, kot so umetniki, zdravstveni delavci, športniki, obrtniki.


Dostopnost