GLASBENA DELA

Te zanima, kako je biti član/-ica prave glasbene skupine ali »garaža benda«?

Temeljni namen izbirnega predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Zasnovan je tako, da uspešno sodelujejo udeleženci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami, tako da predhodno glasbeno znanje ali obiskovanje glasbene šole NI POGOJ za prijavo k izbirnemu predmetu. Učenci in učenke spodbujajo in krepijo glasbeno izražanje in ustvarjalnost ter medsebojno sodelujejo pri izvajanju glasbe.


Organizacija predmeta

Izbirni predmet GLASBENA DELA je enoletni izbirni predmet, ki se izvaja enkrat tedensko in se lahko nadaljuje z izbirnima predmetoma ansambelska igra in glasbeni projekt. Učenci in učenke so pri predmetu ocenjeni, glavni cilji pa poudarjajo odprtost za različne glasbene vsebine in predvsem sprostitev ob glasbi ter vrednotenje lastnih dosežkov.

Predmet lahko učenci izberejo v 7., 8. ali 9. razredu.

Predmet izvaja učiteljica Metka Stemlak


Dostopnost