SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Izbirni predmet Sodobna priprava hrane, je namenjen učencem in učenkam 7. razreda in pomeni nadgradnjo vsebin pri predmetu gospodinjstvo, saj pouk temelji na praktičnem delu in pripravi hrane. Pri predmetu učenci in učenke pridobijo znanje o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter zdravih načinov priprave hrane.

Pri predmetu učenci in učenke:

  • pridobijo in poglobijo znanje o prehrani z vidika zagotavljanja in ohranjanja zdravja,
  • praktično pripravijo obroke, ki vsebujejo hranilne snovi, ki jih morajo vsebovati celodnevni obroki, da zadostijo potrebam organizma,
  • se seznanijo s prehranskimi navadami in njihovim pomenom za zdravje človeka,
  • se seznanijo s postopki priprave jedi,
  • se seznanijo z elementi varnosti in čistoče pri delu v kuhinji.

Praktično delo obsega:

  • pripravo in kuhanje hrane,
  • pripravo in dekoracijo mize za različne priložnosti,
  • bonton pri mizi,
  • kakovost živil,
  • osebno higieno pri pripravi hrane.

Bistvo tega predmeta je praktično delo, zato je v ocenjevanje vključeno tudi sodelovanje pri predmetu, odnos do dela, spretnosti in veščine in upoštevanje varnosti in čistoče pri delu v kuhinji.

Učiteljica: Mateja Viher


Dostopnost