ŠOLSKA KNJIŽNICA

 

Učenci in učitelji imajo v sodobno opremljeni knjižnici bogat izbor leposlovne in strokovne literature ter knjig, ki so priporočene za bralno značko in predpisane za domače branje.

Na voljo je tudi pester izbor revij in časopisov.

Vsak učenec in učitelj je član šolske knjižnice, kjer si lahko izposoja knjige, bere revije ter sam ali s pomočjo knjižničarke išče podatke za šolsko ali domače delo. Rok izposoje je tri tedne za knjige in en teden za revije.

Učenec mora izgubljeno ali poškodovano gradivo nadomestiti z novim.

V šolski knjižnici lahko z učenci potekajo tudi pogovori za bralno značko od 6. do 9. razreda, knjižničarka pa izvaja tudi ure KIZ-a (knjižnično-informacijska znanja) za vse razrede, in sicer po dogovoru z učitelji.

Glede izposoje knjižničnega gradiva, uporabe knjižnice in izvajanj ur KIZ-a bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi.

Knjižnico vodi knjižničarka Ines GEROLD.


Dostopnost