KEMIJA V ŽIVLJENJU

Izbirni predmet Kemija v življenju je sestavljen iz treh modulov: Tekmovanje snovi (Kromatografija), Svet brez barv bi bil dolgočasen (Spoznavanje naravnih barvil), Kemija tudi diši (Eterična olja).

Vsak modul predstavlja zaključeno celoto, hkrati pa so moduli med seboj povezani. Predmet je namenjen sodelovalnemu učenju, ki lahko poteka v treh skupinah. Vsaka skupina izbere enega od modulov, na koncu skupine predstavijo svoje dosežke in izmenjajo izkušnje.

Pri predmetu Kemija v življenju se bodo prepletale naslednje vsebine:

 • Tekmovanje snovi (kromatografija)
  • Ugotavljali bomo, katera barvila vsebujejo listi različnih rastlin.
 • Svet brez barv bi bil dolgočasen (naravna barvila)
  • Iz rastlin bomo izolirali naravna barvila in jih nato uporabili za barvanje raznih
   materialov.
 • Kemija tudi diši (eterična olja)
  Priprava krem, zeliščnega tonika, dišečih soli, mil …

Preverjala in ocenjevala se bodo naslednja področja:

 • izdelki učencev (plakati, seminarske naloge)
 • eksperimentalne spretnosti in veščine,
 • odnos do dela,
 • upoštevanje varnosti pri izvajanju eksperimentov,
 • procesiranje podatkov (rezultati eksperimentalnega dela in poročanje).

Namen predmeta je spoznati pomen kemije kot temeljne naravoslovne vede, ki je ključna pri
reševanju problemov na različnih področjih.

Učiteljica: Živa Pečoler


Dostopnost