LIKOVNO SNOVANJE

Izbirni predmet likovne vzgoje – likovno snovanje – je s svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami pomemben dejavnik, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja.

Namenjen je vsem učenkam in učencem, ki želijo s nadgraditi svoje znanje in veščine likovnega izražanja z dopolnjevanjem vsebin iz rednega dela predmeta likovna vzgoja.

Pri predmetu likovnega snovanja prav tako sodelujemo na različnih likovnih natečajih, ter pomagamo pri oblikovanju šolske dekoracije, postavitvi razstav in izdelavi scenskih postavitev namenjenih raznim prireditvam.

Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja ter razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

LIKOVNO SNOVANJE 1 (7.razred):

Moda; kiparstvo; strip – pisava in risba; kompozicijska načela; prikazovanje materialnosti površin; komponiranje barvnih ploskev in njihovo mehko ter trdo učinkovanje; grafično (računalniško) oblikovanje.

LIKOVNO SNOVANJE 2 (8.razred):

Od pojma do znaka; glasba kot likovni motiv; uporabna (industrijska) grafika; umetniška grafika; likovni prostor; vidno ravnovesje na risbi; črta, ki nastane z gibanjem točke; umetnost oblikovanja prostora.

LIKOVNO SNOVANJE 3 (9.razred):

Zlati rez; obrnjena perspektiva; kip in ambient; načrtovanje prostorskih sprememb v domačem kraju; vizualna sporočila in likovna vsebina; vizualni mediji.


Organizacija predmeta

  • Učenci izbirajo med eno, dve ali tri leta trajajočimi programi likovne dejavnosti, ki jih ponudi šola v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju
  • 1 ura tedensko
  • ocenjevanje – 2 oceni

 


Dostopnost