EVROPSKI PROJEKTI

FINSKA

Erasmus+ program na področju izobraževanja in usposabljanja podpira mobilnost posameznikov (učečih se, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva za sodelovanje med različnimi institucijami z namenom strokovnega in osebnega razvoja posameznikov ter krepitve kakovosti izobraževanja prek sodelovanja med področjem izobraževanja in širšim okoljem (vključno z gospodarstvom).


Podrobnosti

BELGIJA

V okviru mednarodnega projekta ILSP (Integrated Leadership in School Practice – Integrirano vodenje v šolski praksi) smo na naši šoli gostili skupino učiteljev in ravnateljev iz Belgije. Z velikim zanimanjem so prisostvovali pri nekaterih urah pouka v različnih starostnih skupinah, tako na višji kot tudi nižji stopnji. Predvsem so jih zanimale razlike v sami organizaciji šolskega sistema, izvajanju pouka in pristopih k poučevanju.

Po opravljenih dopoldanskih aktivnostih je sledilo druženje kolektiva z belgijskimi gosti na planinski koči Planinc, kjer smo jim omogočili še uživanje v pohorskih gozdovih s čudovitim razgledom na koroške doline.


Dostopnost