POSKUSI V KEMIJI

Izbirni predmet Poskusi v kemiji, je namenjen učencem in učenkam 8. razreda. Predmet pomeni smiselno nadgradnjo kemije in naravoslovja v osmem razredu devetletke, saj učenci in učenke pri predmetu utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri rednem pouku naravoslovja in kemije.

Predmet učenkam in učencem omogoča pridobiti eksperimentalne veščine in spretnosti, kot tudi navajanje na samostojno delo ter delo v skupinah.

Pri predmetu učenci in učenke:

 • utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela,
 • razvijejo razumevanje bistvenih podobnosti in razlik med snovmi na osnovi opazovanj in eksperimentiranja,
 • razvijejo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje
 • seznanijo se z laboratorijskim priborom, njihovo uporabo in raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju
 • urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega in terenskega eksperimentalnega dela

Nekaj zanimivih poskusov:

 • Kromatografija barvila iz črnega flomastra
 • Nevidno črnilo
 • Slani vulkan
 • Priprava dišeče in zeliščne soli
 • Nenewtonski puding
 • Oblikovanje laboratorijskega pribora iz alu folije
 • Ko sok napolni balon

Poskusi so preprosti in zanimivi in niso nevarni za izvedbo.

Bistvo tega predmeta je praktično delo, zato je v ocenjevanje vključeno tudi sodelovanje pri predmetu, odnos do dela, spretnosti in veščine in upoštevanje varnosti pri izvajanju eksperimentov.

Učiteljica: Vera Lešnik


Dostopnost