POSKUSI V KEMIJI

Izbirni predmet Poskusi v kemiji omogoča učencem 8. in 9. razreda, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku naravoslovja in kemije. Pri tem spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in veščine, eksperimentalni pristop, ki vključuje vse od postavljanja hipotez, opazovanja in opisovanja pojavov, preizkušanja, zbiranja in beleženja opažanj in rezultatov, sposobnosti osmišljanja, do predstavitve opažanj in rezultatov.

  • Spoznali bomo pomembne kemike, ki so vplivali na razvoj kemije,
  • se urili v osnovnih tehnikah laboratorijskega dela,
  • razvijali spretnosti in veščine varnega eksperimentalnega dela,
  • se urili v natančnosti opazovanja,
  • načrtovali, izvajali in poročali o eksperimentalnem delu.

Preverjala in ocenjevala se bodo naslednja področja:

  • izdelki učencev (plakati, seminarske naloge)
  • eksperimentalne spretnosti in veščine,
  • odnos do dela,
  • upoštevanje varnosti pri izvajanju eksperimentov,
  • procesiranje podatkov (rezultati eksperimentalnega dela in poročanje).

Namen predmeta je osvojiti in nadgraditi osnovne eksperimentalne tehnike ter se naučiti
sami zasnovati eksperiment.

Učiteljica: Živa Pečoler


Dostopnost