Predmet literarni klub nadgrajuje predmet slovenščina, upošteva interese učencev in uravnoteženost umetnostnega in neumetnostnega jezika. Predmet zajema dve področji: branje in ustvarjanje leposlovnih besedil.

Učenci razvijajo pozitiven odnos do književnosti, presojajo prebrano, pišejo pesmi, razvijajo svojo domišljijo, pišejo o doživetjih, obiskujejo knjižnico, pripravijo lahko razstavo, pišejo in rišejo stripe, pišejo predzgodbe ali zgodbam spreminjajo konce, s svojimi prispevki sodelujejo na literarnih natečajih, pišejo različne zgodbe (kriminalne, pustolovske, znanstveno-fantastične …), pesmi, pišejo in rišejo strip, ustvarjajo kolektivno povest …

Načrtujemo, da učencem nekajkrat v letu v okviru tega izbirnega predmeta ponudimo organizirano popoldansko dejavnost izven prostorov šole (sodelovanje s Knjižnico Radlje, JSKD Radlje ob Dravi, TIC Vuzenica …).


Organizacija predmeta

Izbirni predmet je namenjen učenkam in učencem 7., 8. ali 9. razreda in obsega 35 ur, torej eno uro tedensko.

Pripravile učiteljice aktiva slovenščine na predmetni stopnji OŠ Vuzenica
(Ines Gerold, Petra Prohart Tomažič, Nataša Praprotnik)


Dostopnost