PODATKI O VRTCU

Smo enota VRTEC pri javnem vzgojno izobraževalnem in vzgojno varstvenem zavodu Osnovni šoli Vuzenica, na katero smo vezani finančno in upravno.

Vodstveni, finančno-administrativni in tehnični kadri so skupni. Za vzgojno izobraževalno delo skrbi 7 vzgojiteljic, 1 vzgojitelj in 8,64 vzgojitelja – pomočnik vzgojitelja.

Pomočnica ravnateljice za vrtec opravlja tudi delovne naloge vzgojiteljice.


ENOTA VRTEC


Mladinska ulica 5, 2367 Vuzenica

Tel.: 02 879 12 40, E-pošta: vrtec@osvuzenica.si

Pomočnica ravnateljice: Andreja Kuhar

Tel.: 02 879 12 41, E-pošta: andreja.kuhar@osvuzenica.si

Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima:

Suzana Planšak, E-pošta: suzana.plansak@guest.arnes.si

Ustanovitelj:

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica


Dostopnost