GLEDALIŠKI KLUB

Njegova vsebina so predvsem dramska besedila in gledališke predstave, to pa dopolnjujejo tudi osnove dramske zgodovine in teorije. Pri gledališkem klubu učenci spoznavajo, kaj vse je potrebno za dober nastop – primerna drža telesa, obvladovanje glasu, ustrezna mimika … poleg tega pridobivajo izkušnje v nastopanju, prepričljiv nastop pa je pogosto ključ do uspeha v različnih življenjskih položajih.

Udeleženci se bodo poskušali znebiti treme pred nastopanjem, urili bodo pravilno izgovarjavo besed, besedil in na oder postavili tudi krajše odlomke iger ter poskrbeli za lastno izvedbo poljubne gledališke igre pred (domačim) občinstvom.


Organizacija predmeta

Izbirni predmet je namenjen učenkam in učencem 7., 8. ali 9. razreda in obsega 35 ur, torej eno uro tedensko.

Pripravile učiteljice aktiva slovenščine na predmetni stopnji OŠ Vuzenica
(Ines Gerold, Petra Prohart Tomažič, Nataša Praprotnik)


Dostopnost