ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠOLSKO NOVINARSTVO je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem 9. razreda, ki želijo nadgraditi predmet slovenščino na področju novinarstva, spoznati zvrsti in vrste publicističnih besedil, sodelovati pri nastajanju posameznih publicističnih besedil, ustvariti svoj lasten prispevek ter korigirati in lektorirati prispevke.

Splošni cilji: u​čenci pri pouku spoznajo začetke časopisov na Slovenskem; različne oblike glasil; kaj, zakaj in kako nastanejo novinarska sporočila; lektoriranje in urejanje prispevkov; spoznajo različne informativne in interpretativne zvrsti ter se preizkusijo z lastnim ustvarjanjem.

Pri pouku šolskega novinarstva se bodo učenci naučili veščin pisanja različnih zvrsti; javnega nastopanja; kako objektivno podajati informacije; kako primerno izbirati teme za oblikovanje prispevkov; kako oblikovati posamezne zvrsti; spoznali bodo,  kako pomembno je dobro poznavanje jezika in pravopisa pri oblikovanju lastnega izdelka.


Organizacija predmeta

Letno načrtovanih ur je 32, oziroma ena ura na teden.

Pripravile učiteljice aktiva slovenščine na predmetni stopnji OŠ Vuzenica
(Ines Gerold, Petra Prohart Tomažič, Nataša Praprotnik)


Dostopnost