NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO 6

Ste vedeli, da je Minecraft odlično orodje za pouk računalništva?

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo 6 (NIP RAČ 6)  s pridom izkoriščamo znanje, ki smo ga pridobili v prejšnjih letih. Lotevamo se zanimivih izzivov in nalog, za katere sestavljamo algoritme, ki nam jih pomagajo reševati.

Tudi v 6. razredu se pogosto pogovarjamo o varni in pravilni rabi računalnika naučimo pa se še kup drugih, uporabnih stvari, ki nam koristijo tako v šoli kot doma.


Organizacija predmeta

  • NIP RAČ 6 je enoletni predmet za učence 2. triade
  • Izvaja se enkrat tedensko po 1 šolsko uro
  • Predmet se ocenjuje – na oceno močno vpliva napredek učenca

Pouk izvaja učitelj računalništva Alojz Lauko.


Dostopnost