NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO 5

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo 5 (NIP RAČ 5) nadaljujemo z delom v okolju Scratch. Zdaj imamo že kar nekaj znanja in se ne bojimo niti zahtevnejših projektov.

V drugi polovici leta spoznamo malo drugačno verzijo Minecraft-a, kot jo večina že pozna. Ugotovimo, da se znanje programiranja z delčki (bloki kode) preprosto prenaša in programiranje v Minecraft-u nam sploh ni tuje.


Organizacija predmeta

  • NIP RAČ 5 je enoletni predmet za učence 2. triade
  • Izvaja se enkrat tedensko po 1 šolsko uro
  • Predmet se ocenjuje – na oceno močno vpliva napredek učenca

Pouk izvaja učitelj računalništva Alojz Lauko.


Dostopnost