NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET UMETNOST

Predmet bo v tem šolskem letu temeljil predvsem na literarni ustvarjalnosti. Izvedenih bo 35 ur.

NIP UMETNOST bo pri učencih vzbujal radovednost, jih sproščal, razvijal njihov interes za umetnost in privzgajal  aktiven odnos do kulture in umetnosti.

Namen predmeta je učencem predstaviti raznolikost umetniških zvrsti ter jih povezati v umetniško celoto, učenca pa spodbujati k iskanju lastnega umetniškega izraza.

Cilji:

 • berejo, pišejo in predstavljajo raznovrstna besedila (npr. literarna, žanrska, publicistična), jih vrednotijo in utemeljujejo svoja stališča,
 • se pogovarjajo o prebranem in o njem poustvarjalno in ustvarjalno pišejo,
 • ločijo, razumejo in vrednotijo nekatere temeljne literarnoteoretske pojme,
 • ustvarjajo raznovrstna besedila (npr. doživljajska, domišljijska, ustvarjalna,

poustvarjalna, žanrska, publicistična) in jih objavljajo v različnih medijih (npr. šolska

glasila, pesniške zbirke, zborniki, pišejo scenarije za šolske proslave/predstave,

raznovrstne prireditve),

 • na raznovrstne načine predstavljajo, preoblikujejo, dopolnjujejo, interpretirajo besedila,
 • svoje dejavnosti povezujejo z različnimi kulturno-umetnostnimi področji, jih analizirajo, sintetizirajo, vrednotijo, z medpodročnim/medpredmetnim sodelovanjem ustvarjajo dodane vrednosti.

KAJ BOMO DELALI?

 • Brali različno literaturo in jo poustvarjali.
 • Izmišljevali si bomo svoje zgodbe.
 • Sodelovali na šolskih predstavah in prireditvah.
 • Ustvarjali za različne natečaje, tako literarne kot likovne.
 • Sodelovali pri pripravah šolskih razstav.

Vsi, ki imate željo po ustvarjanju, se nam pridružite.


Dostopnost