NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

Športna dejavnost v šoli ima poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Nevtralizira lahko negativne posledice današnjega pretežno sedečega življenja. Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so najpomembnejši v obdobju odraščanja. Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki v tem starostnem obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev in spodbujajo njihovo ustvarjalnost. 

NIP ŠPO je namenjen učencem druge triade (4. do 6. razred) in vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.) in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. Tako dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega življenjskega sloga. Z dejavnim življenjskih slogom bo tako v mladostništvu in odraslosti skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem. 

Izbirni predmet NIP ŠPO vključuje športne dejavnosti za razvoj splošne aerobne vzdržljivosti, koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti ter razvoj moči. Vadba je zastavljena na čim bolj igriv način.  


Organizacija predmeta

NIP ŠPO poučuje učitelj športa. V vadbeno skupino so vključeni fantje in dekleta. Če se k predmetu prijavi večje število učencev, se lahko oblikujejo posamezne fantovske in dekliške skupine ali pa skupine po razredih. 

Je enoletni predmet in poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika, občasno pa se lahko za dosego ciljev predmeta ure tudi združujejo v krajše športne sklope, ki potekajo izven šolskega urnika.


Dostopnost