NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

Za pouk nemščine kot NEOBVEZNEGA izbirnega predmeta je določeno, da je lahko največje število učencev pri uri 28, kar v praksi pomeni, da pouk nemščine poteka skupaj za vse tri razrede, torej so pri urah nemščine skupaj učenci iz 4., 5. in 6. razreda.

TEMATSKI SKLOPI

 • Jaz
 • Moja družina
 • Šola
 • Hobiji
 • Živali
 • Moje telo
 • Medkulturnost
 • Prazniki

CILJI

 • Sposobnost govornega in pisnega komuniciranja.
 • Slušno in bralno razumevanje.
 • Razumevanje različnih informacij v nemščini.
 • Poglabljanje splošnega znanja.
 • Širjenje večjezičnosti.
 • Spoznavanje različnih kultur.
 • Pridobivanje uporabnega znanja.

OPIS DELA PRI PREDMETU

 • Risanje, barvanje, lepljenje …
 • Igra vlog.
 • Branje, pisanje, poslušanje besedil.
 • Izdelava plakatov in predstavitev.

Organizacija predmeta

ŠT. UR

 • TEDENSKO: 2
 • LETNO: 70 (64)

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE

 • Govorni nastopi.
 • Recitacije pesmi.
 • Pisno ocenjevanje.

Pouk izvaja učiteljica Mateja Viher.


Dostopnost