Tehniski_dan_december_2020_01-1280x960.jpg

Tehniški dan – izdelek na daljavo

25/11/2020

Letošnji tehniški dan smo zaradi trenutnih epidemioloških razmer izvedli malo drugače in sicer na daljavo. Učitelji in učenci smo se povezali preko video klicev in si skupaj ogledali PPT predstavitev izdelkov, s poudarkom na priporočenem izdelku za določen razred.

V video konferenci smo se z učenci povezali ob 8.30 uri. Pogovorili smo se o poteku dneva ter o nalogah, ki so jih morali ta dan opraviti. Učencem smo ob prezentaciji predstavili natančen opis dela ter končni izdelek. Sledilo je samostojno delo učencev. Učenci so povedali, da so ob delu uživali, da jim je bilo delo všeč. Vsi so se potrudili in izdelali izdelek, ki so si ga izbrali. V veliko pomoč so jim bila navodila v PPT in sama dostopnost materialov.

Učenci so potarnali, da si želijo, da bi takšen dan potekal v šoli, da bi se lahko družili pri delu v živo in ne samo virtualno. 

Sama izvedba celotnega TD je bila uspešna. Delo v domačem okolju, kjer jih ne motijo zunanji vplivi, se je izkazalo kot izjemno produktivno.

Tatjana Krump 

Dostopnost