jasna-1280x960.jpg

SVETOVNI DAN ZEMLJE, 22. APRIL

06/05/2024

Okolje, v katerem živimo, je naše bogastvo, ki smo ga dobili od naših predhodnikov in ga bomo pustili našim zanamcem. Zaradi tega smo v vsakem trenutku dolžni skrbeti, da bo ostalo čimbolj čisto in neokrnjeno.

22. aprila je Svetovni dan Zemlje, ki ga praznujemo tudi v vrtcu Vuzenica. Načrtovali smo dejavnosti za ves teden od 22. aprila do 26. aprila 2024. V mesecu marcu smo že napravili pomemben korak k ohranjanju čiste narave in uredili ter očistili okolico vrtca, letošnji poudarek za dan Zemlje pa smo dali VODI – ČUDEŽNI TEKOČINI. Voda, tako samoumevna, pomembna, nepogrešljiva in za naš vrtec lansko leto tudi zelo nevarna (poplava).

Projekt je trajal cel teden. Veliko smo se pogovarjali, kaj dobrega bi lahko storili za Zemljo in vodo. Ugotovili smo, da bi morali na Zemljo/vodo bolj paziti – vsak dan, ne samo ob njenem prazniku. Del pogovora smo namenili poplavam, si ogledali posnetke in ozaveščali otroke, kako moramo ravnati ob poplavah. Igrali smo se različne namizne igre na to temo in si ogledovali literaturo. Starejši oddelki so si ob strokovnem vodenju ogledali elektrarno, za mlajše smo pripravili na terasi vrtca različne igre z vodo. Preizkušali smo, kateri predmeti potonejo, kateri plavajo, prav tako smo sami umazali vodo, katero smo nato poskušali očistiti s filtriranjem vode. Pri likovni dejavnosti smo dali poudarek vodi in izdelovali AKVAREL S SOLJO. Vsak oddelek je pripravil razstavo izdelkov na okna svoje igralnice.

Ljubezniv in spoštljiv odnos do narave in živali, so vrline, ki jih skušamo čim bolj približati otrokom že od samega vstopa v vrtec. In še ena misel, katera bo nas spremljala:

»ČE JE SREČA KAPLJICA VODE,

ČE JE ZDRAVJE ŽAREK SONCA

IN ČE JE LJUBEZEN ČUDOVITI CVET,

VAM ŽELIMO VSEGA ZA CEL PLANET.«

Zapisala: Jasna Novak

 

Dostopnost