Sola-Vuzenica-obvestilo.jpg

Vpis v 1. razred za šolsko leto 2021/22

01/02/2021

Obveščamo vas, da bomo na Osnovni šoli Vuzenica v skladu s 44. in 48. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) VPISOVALI OTROKE V 1. RAZRED za šolsko leto 2021/2022.

Starši morate po 45. členu ZOsn v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (rojeni od 1. 1. do 31. 12. 2015).

VPIS V 1. RAZRED bo potekal na OŠ VUZENICA (v prostorih šolske svetovalne službe) od 9. do 12. februarja 2021 po vnaprej določenem časovnem razporedu.

Vabilo ste starši bodočih prvošolcev (šolskega okoliša OŠ Vuzenica) prejeli osebno po pošti.

Vpis otroka opravite starši (po želji skupaj z otrokom). Prosimo vas, da s seboj prinesete na vpogled otrokov izpisek iz rojstne matične knjige. V kolikor se vpisa zaradi spremenjenih okoliščin ne morete udeležiti, vas prosimo, da o tem obvestite šolsko svetovalno delavko, SARO TOPLER, na telefonsko številko 02 87 91 239.

Zaradi zmanjšanja tveganja okužb in zagotavljanja varnosti je potrebno upoštevati naslednje:

  • vpisa se udeležite le, če nimate zdravstvenih težav,
  • uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok ob vstopu v šolske prostore.

Vljudno vabljeni. Veselimo se srečanja z vami.
Ravnateljica
dr. Mojca Hrastelj Brelih

Vpis v 1.razred – VABILO splošno »

Dostopnost