Sola-Vuzenica-obvestilo.jpg

01/02/2021

Obveščamo vas, da bomo na Osnovni šoli Vuzenica v skladu s 44. in 48. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) VPISOVALI OTROKE V 1. RAZRED za šolsko leto 2021/2022.


Dostopnost