Logo-TVU-2022.jpg

Slovenija, učeča se dežela

19/05/2022

Naša šola bo v okviru projekta TEDNA VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA, ki poteka od 9. maja do 12. junija 2022, izvedla pet različnih dogodkov na področju izobraževanja in učenja.

https://tvu.acs.si/sl/koledar/izvajalci/?7845

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.

https://tvu.acs.si/sl/predstavitev/

18. 5. 2022 bomo izvedli kulturni dan za učence od 1. do 9. razreda z naslovom SPOZNAVAMO KULTURO. Učenci si bodo ogledali predstavo in spoznali interaktivno, interžanrsko, intergeneracijsko in intermedijsko predstavo.

19. 5. 2022 bo za učence od 6. do 9. razreda izvedena delavnica SPOZNAVAMO 3D RISANJE IN TISKANJE, kjer bodo lahko učenci od 6. do 9. razreda spoznavali in razvijali spretnosti 3D risanja.

Maja bomo izvedli tudi orientacijski pohod za učence 4. razredov SPOZNAVAMO OKOLICO ŠOLE IN KRAJA, kjer bodo četrtošolci s pomočjo orientacijskega pohoda spoznali okolico šole in kraja ter na posameznih orientacijskih točkah reševali zanimive in poučne naloge.

Maja bomo v prvih razredih izvedli uro SPOZNAVAMO KNJIŽNICO, kjer bodo učenci ob prebiranju slikanice spoznali pot knjige od pisatelja do uporabnika ter se naučili, kako lahko v knjižnici sami najdejo knjige in kako z njimi ravnajo.

30. 5. 2022 bomo izvedli tehnični dan za učence sedmih razredov z naslovom SPOZNAVAMO ELEKTRIČNA VEZJA. Učenci bodo spoznali zakonitosti električnih vezij, porabnike, izvore napetosti ter različne vezave stikal.

Zapisala: Ines Gerold

Dostopnost