Sola-Vuzenica-obvestilo.jpg

Prijava neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/2022 za 4., 5. in 6. razred

16/04/2021

Spoštovani starši!

Učenci 4., 5. in 6. razreda bodo v šolskem letu 2021/2022 lahko obiskovali pouk NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (nemščina, šport, računalništvo, tehnika ali umetnost)

Podrobnejše opise neobveznih izbirnih predmetov je mogoče najti na šolski spletni strani »

Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 12 učencev, v skupini pa je lahko največ 28 učencev. V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. So neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure. Predmeti se ocenjujejo, ocene se vpišejo v spričevalo. Obiskuje lahko največ dve uri tedensko.

Prosimo vas, da v eAsistentu z rangiranjem ponujenih neobveznih izbirnih predmetov izberete željene. Ker je od števila prijav odvisno, kateri neobvezni predmeti se bodo izvajali, vas prosimo, da izpolnite izbirni obrazec najkasneje do petka, 23. aprila 2021, saj se takrat aplikacija tudi zapre. 

Na začetku šolskega leta bodo imeli učenci en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom.

dr. Mojca Hrastelj Brelih               

Dostopnost