Sola-Vuzenica-obvestilo.jpg

Prijava izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/2022 za 7., 8. in 9. razred

16/04/2021

Učenci 7., 8. in 9. razreda bodo v šolskem letu 2021/2022 obiskovali pouk OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV. Ti predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Podrobnejše opise obveznih izbirnih predmetov je mogoče najti na šolski spletni strani »

  • Izbrati mora dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.
  • Nemščina se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti eno uro tedensko.
  • Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati.
  • Izbira pomeni obvezno obiskovanje izbranega predmeta celo šolsko leto.
  • Predmeti se ocenjujejo, ocene se vpišejo v spričevalo.
  • Na začetku šolskega leta bodo imeli učenci en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom, zamenjava skupine pa ne sme porušiti že postavljene skupine izbirnega predmeta.

Prosimo vas, da v eAsistentu z rangiranjem ponujenih obveznih izbirnih predmetov izberete željene. Ker je od števila prijav odvisno, kateri obvezni predmeti se bodo izvajali, vas prosimo, da izpolnite izbirni obrazec najkasneje do petka, 23. aprila 2021, saj se takrat aplikacija tudi zapre. 

dr. Mojca Hrastelj Brelih    

Dostopnost