Sola-Obcina-Vuzenica.jpg

Poziv za prijavo na brezplačni topli obrok za učence naše šole

05/11/2020

Datum: 5.11.2020

Št.: 849-0001/2020-04

Občina Vuzenica, na podlagi poziva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, št. 6030-1/2020/88 z dne 4.10.2020, objavlja

POZIV ZA PRIJAVO NA BREZPLAČNI TOPLI OBROK ZA UČENCE IN DIJAKE

 1.    Občina Vuzenica na podlagi poziva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, št. 6030-1/2020/88 z dne 4.10.2020, v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in tak obrok potrebujejo, objavlja poziv za prijavo na brezplačni topli obrok za učence in dijake, ki se šolajo na daljavo.

 2.    Učenci in dijaki so upravičeni do toplega obroka, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

–     stalno prebivališče v občini Vuzenica,

–     da  povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

 Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

 3.    Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

 4.    Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki hrano pripravlja. Izjemoma občina za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.

 5.    Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna.

 

Občina Vuzenica

Župan

Franc Golob l.r.

 

PRIJAVA NA BREZPLAČNI TOPLI OBROK ZA UČENCE NAŠE ŠOLE

e-mail: o-vuzenica.mb@guest.arnes.si

telefon: 031 621 933

POZIV ZA PRIJAVO NA BREZPLAČNI TOPLI OBROK ZA UČENCE IN DIJAKE

Dostopnost