Sola-Vuzenica-obvestilo.jpg

Plačevanje položnic za uporabnike naših storitev

24/09/2021

Spoštovani starši, skrbniki in ostali uporabniki naših storitev.

Ponujamo vam možnost plačevanja naših storitev preko trajnega naloga in brezplačnega pošiljanja položnic na vaše elektronske naslove.

Trajnik – plačevanje storitev preko trajnega naloga, obrazec soglasja najdete tukaj (soglasje za  direktno obremenitev).

E-račun na e-naslov plačnika položnice – za tak način prejemanja položnic je potrebno podati pisno soglasje, da želite prejemati položnice na svoj e-naslov, obrazec soglasja najdete tukaj (soglasje za prejemanje e-računa na elektronski naslov). Po prejemu sporočila od Uprave RS za javna plačila na vaš elektronski naslov, je nujno, da le-tega potrdite. Položnic tako ne boste več prejemali preko klasične pošte, ampak jih boste prejemali na naveden e-naslov. V primeru spremembe e-naslova ali drugih podatkov morate izpolniti novo izjavo.

E-račun v vašo spletno banko

Plačniki se sami obrnete na svojo spletno banko, kjer boste pridobili potrebne informacije.

Izpolnjene in lastnoročno podpisane obrazce lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti v tajništvo šole (o-vuzenica.mb@guest.arnes.si). Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefon 02 87 912 30 Rosita Glazer ali Nataša Šavc.

Ravnateljica, dr. Mojca Hrastelj Brelih

Soglasje za pošiljanje računov na elektronski naslov »

Soglasje za otvoritev trajnega naloga »

 

Dostopnost