Sola-Vuzenica-obvestilo.jpg

Obvestilo za starše – OPB in JV ter navodila za preventivno ravnanje

01/09/2022

Preventivno ravnanje

Navodila za preventivno ravnanje učencev »

Organizirano podaljšano bivanje

Za prijavljene učence od 1. – 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje, in sicer po pouku do 16. ure.

Vhod OŠ Vuzenica bo tudi v nadaljnje odprt samo za učence.

Po pouku lahko starši oz. spremljevalci prevzamejo otroka, ki ne obiskuje oddelka podaljšanega bivanja, pred glavnim šolskih vhodom, in sicer takoj po pouku oz. kosilu.

Učence, ki obiskujejo oddelek podaljšanega bivanja, starši oz. spremljevalci prevzamejo pred glavnim šolskim vhodom ob napovedanih urah (12. 40, 13. 30, 14. 20).

Starši oz. spremljevalci lahko učence po 14. 20 uri prevzamejo tako, da pokličejo v razred, kjer se izvaja OPB.

Od 14. 20 – 15. 10

Telefonske številke oddelkov OPB:

  • učilnica 1. a: 02 87 91 246 (učenci oddelkov 1. a in 1. b),
  • učilnica 3. b: 02 87 91 243 (učenci oddelkov 2. a, 2. b, 3. a in 3. b),
  • učilnica 5. b: 02 87 91 245 (učenci oddelkov 4. a, 4. b, 5. a in 5.b).

Od 15. 10 – 16. 00

Telefonska številka oddelka OPB:

  • Učilnica 3. b: 02 87 91 243 (združeni učenci vseh oddelkov).

Učitelj bo učenca napotil v garderobo in pred šolski vhod.

 

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo vozačev pred začetkom pouka, financirano s strani Občine Vuzenica, je organizirano na šoli za vozače in tiste učence, ki utemeljeno prihajajo v šolo predčasno.

Ker se število vpisanih učencev v jutranje varstvo vozačev iz leta v leto povečuje, prosimo, predvsem starše učencev 3., 4. in 5. razreda, da realno presodite, če otrok res ne more sam prihajati v šolo v skladu s svojim urnikom.

Priporočamo, da čim več učencev prihaja v šolo peš, še posebej učenci, ki so v prometu že dovolj samostojni in od šole niso zelo oddaljeni.

Vse starše prosimo, da svojega otroka s ciljem zagotoviti čim prejšnjo samostojnost, navadite, da prihaja v šolske prostore sam.

Starše učencev od 2. razreda dalje pa pozivamo, da navajate otroka, da samostojno in varno premaga tudi pot od doma do šole.

Dostopnost