Sola-Vuzenica-obvestilo.jpg

Nacionalno preverjanje znanja – obvestilo staršem

07/09/2022

V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela.

Temeljni smisel NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole.

  • Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika.
  • Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz slovenščine in matematike preverja znanje tudi iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo.

Po sklepu ministra je v letošnjem šolskem letu na OŠ Vuzenica kot tretji predmet nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu izbran predmet TUJI JEZIK (ANGLEŠČINA).

(Objavljeno na spletni strani https://www.gov.si/novice/2022-09-01-seznam-osnovnih-sol-v-katerih-se-bo-preverjalo-znanje-z-npz-iz-dolocenega-tretjega-predmeta-v-solskem-letu-20222023/, 1. 9. 2022)

Koledar izvedbe (6. in 9. razred)

SLOVENŠČINA – 4. maj 2023
MATEMATIKA – 8. maj 2023
ANGLEŠČINA – 10. maj 2023

Podrobnejše informacije o NPZ-ju boste učenci in starši še prejeli, že sedaj pa jih lahko najdemo tudi v publikaciji: »INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE 2022/2023«.

Publikacija je objavljena na spletni strani Ric-a: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.

Ravnateljica
dr. Mojca Hrastelj Brelih

 

 

Dostopnost