Sola-Vuzenica-obvestilo.jpg

Mednarodni dan strpnosti (16. november)

17/11/2020

PROJEKT:

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2020/2021

Včeraj smo obeležili mednarodni dan strpnosti. V naslednjih tednih in mesecih bomo z učenci ozaveščali pomen strpnosti ter sprejemanja različnosti vsakega posameznika.

Z izvedbo delavnic z različnimi aktivnostmi ozaveščamo naše učence ter poudarjamo, da je sprejemanje in priznavanje raznolikosti ključnega pomena za bolj odprto in vključujočo družbo.

Naša šola se je že drugo leto vključila v projekt, katerega organizator je Izobraževalni center Eksena. Gre za nepridobiten človekoljuben projekt Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo. Lansko leto je v kategoriji pisnih izdelkov 3. triade naša učenka osvojila 1. mesto.

Tema letošnjega projekta je:

Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TABO.

Vsak dan imamo priložnost z majhnimi dejanji komu polepšati dan.

Mednarodni dan strpnosti (16. november) je spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferenca UNESCO na svojem zasedanju 16. novembra 1995. V ustavni preambuli UNESCA med drugim tudi piše: »Če naj se mir ne razblini, mora biti zgrajen na temeljih intelektualne in moralne solidarnosti človeštva.«

Tako kot so zapisali pred petindvajsetimi leti v preambuli deklaracije, smo lahko tudi danes vznemirjeni zaradi »trenutnega vzpona dejanj nestrpnosti, nasilja, terorizma, ksenofobije, agresivnega nacionalizma, rasizma, antisemitizma, izključevanja, marginalizacije in diskriminacije, ki so uperjena proti nacionalnim, etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam, beguncem, priseljenim delavcem, priseljencem in ranljivim skupinam znotraj družb, kot tudi dejanj nasilja in ustrahovanja, ki so zagrešena nad posamezniki, ki uveljavljajo svojo svobodo mišljenja in izražanja.

Vsakodnevno se širi sovražni govor proti ranljivim skupinam, dogaja se (fizično, verbalno, psihično) nasilje na ulici, v javnih in zasebnih prostorih, v šolah…

Zato je ozaveščanje o strpnosti ter preseganje predsodkov in stereotipov izjemno pomembno.

Za konec pa dodajam osebno fotografijo. Na njej sta moj deda Ivan iz Haloz in moj deda Hašim iz Bosne, ki sta me v mojem življenju naučila največ o strpnosti.

Popolnoma dva različna svetova, različne vere, različnih navad, pa vendarle sta me oba vedno učila:

“Jasmin bodi človek do človeka. Nikoli ne deli ljudi na NAS in na ONE.”

Ostanite zdravi. Ostanite strpni.

Koordinator projekta

Jasmin Džambić

Dostopnost