Sola-Vuzenica-obvestilo.jpg

Učim se biti učitelj

17/02/2022

Osnovna šola Vuzenica – enota vrtec sodeluje v projektu Učim se biti učitelj, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

S programom v okviru projekta se spodbuja krepitev kompetenc učiteljev, svetovalnih delavcev oziroma vzgojiteljev začetnikov za obdobje šestih mesecev na projektnih delovnih mestih: učitelj začetnik brez naziva, vzgojitelj začetnik brez naziva, svetovalni delavec začetnik brez naziva, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe oziroma nimajo ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, ki so zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu.

Vzgojiteljica začetnica bo v vrtcu Vuzenica svoje naloge izvaja ob podpori tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnateljice, pomočnice ravnateljice za vrtec, izkušene vzgojiteljice – mentorice in vzgojiteljice začetnice. V času projekta bo deležna strokovne, družbene ter osebne podpore.

V času trajanja projekta od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, bo vzgojiteljica začetnica v vrtcu Vuzenica spoznavala LDN ter vizijo vrtca Vuzenica: USPEŠNI, ZADOVOLJNI, ZDRAVI OTROCI, DELAVCI IN STARŠI.

Seznanjena bo z razvojnim načrtom vrtca, publikacijo vrtca, s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja. Spoznavala bo usklajevanje in izvedbo vzgojno – izobraževalnega dela. Postopno bo prevzemala določene samostojne naloge po predhodnem dogovoru z mentorico.

Sodelovala bo pri organizaciji življenja in dela v vrtcu, ter opravljala druga dela v zvezi z vzgojnim procesom. Pridobivala bo izkušnje pri aktivnem sodelovanju na projektih, prireditvah in dejavnostih v vrtcu, ki jih bomo izvedli v šolskem letu 2021/2022.

Pridobivala bo izkušnje pri vzpostavljanju korektnih, dobrih medsebojnih odnosih v kolektivu vrtcu, šole. Razvijala bo skupinsko dinamiko ter komunikacijske sposobnosti (komunikacija med ravnateljico, pomočnico ravnateljice za vrtec, mentorico, sodelavci in starši).

V zadnji fazi se bo vzgojiteljica začetnica aktivno pripravljala na praktične nastope pod vodstvom mentorice:

  • pripravila bo metodične in didaktične priprave, na katerih bo hospitirala ravnateljica ter pomočnica ravnateljice za vrtec,
  • pripravila bo potrebno dokumentacijo za prijavo na strokovni izpit ter se individualno pripravljala na strokovni izpit s študijem zakonodaje in predpisanega gradiva,
  • omogočene ji bodo redne strokovne konzultacije z mentorico in drugimi nosilci nalog, določenimi s tem programom.
Dostopnost