STROKOVNI DELAVCI

A) UČITELJI, RAZREDNIKI
Razred Razrednik Poučuje
1. a Vlasta STEPIŠNIK 1. razred, JV, VV
1. b Darja MRAKIČ 1. razred, JV, VV
2. a Ines PLANINŠIČ 2. razred, VV, OPB
2. b Zofija OŠLAK 2. razred, VV, OPB
3. a Darja JEZNIK 3. razred, VV
3. b Nina VERDNIK 3. razred, VV,
4. a Milena PISNIK 4. razred, OPB, JV
4. b Jasmin DŽAMBIĆ 4. razred, JV, VV,

drugi učitelj v 1. razredu

5. a Bojana MORI

nad. Larisa PREGLAU

5. razred, OPB
6. a Danijela KORŽE ZGO, GEO, DKE, VV
6. b Bogdan LOPERT MAT, VV, OPB
7. a Jasna LAMPREHT MAT, VV
7. b Nevenka KNEZ TJA, VV
8. a Matjaž JEZNIK TJA, VV
9. a Nataša PRAPROTNIK SLJ, VV

B) STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

Učitelji Poučuje
Mojca HRASTELJ BRELIH ravnateljica, TJA
Lucija BIVŠEK ŠPO, IP ŠZZ, IP ŠZS, VV
Anže BOH računalnikar, NIP RAČ, IP MUL, IP OMR, OPB
Vanja HANŽEKOVIČ specialna pedagoginja, učiteljica za DSP
Ines GEROLD knjižničarka, SLJ
Tatjana KRUMP FIZ, TIT, VV, OPB
Vera LEŠNIK BIO, KEM, IP POK, IP SPH, VV
Ana LURŠAK pomočnica ravnateljice, RP, OPB
Andreja ŠVAJGER

nad. Petra NAPEČNIK

RP

druga učiteljica v 1. razredu, VV, OPB

Luka OMAN LUM, IP LSNO, VV, OPB
Renato ČERU ŠPO, NIP ŠPO, IP IŠ
Petra PROHART TOMAŽIČ SLJ
Metka STEMLAK

nad. Rina REPNIK

GUM, VV, OPB

GUM, VV, OPB

Sara TOPLER svetovalna delavka
Mateja VIHER NIP TJN, IP TJN, BIO, OPB

C) TEHNIČNO ADMINISTRATIVNO OSEBJE

Zaposleni Delovno mesto
Tamara ZUPANČIČ računovodkinja
Rosita GLAZER tajnica VIZ VI
Nataša ŠAVC računovodkinja, tajnica VIZ VI
Stanko TOPLER hišnik
Sergej ROGINA hišnik
Nadia JEVŠNIK KAC kuharica – glavni kuhar
Danijela VINŠEK kuharica
Andrej MAHER kuhar
Polonca HERMAN kuharica
Tina ČERU čistilka
Tatjana PRIDIGAR čistilka
Andreja KREMZER čistilka
Marija ŠKRATEK čistilka
Silva POROČNIK čistilka

D) AKTIVI

Aktiv za Vodja aktiva Člani aktiva
1. –  5. razred Ines Planinšič Vlasta Stepišnik, Darja Mrakič, Petra Napečnik, Darja Jeznik, Nina Verdnik, Zofija Ošlak, Milena Pisnik, Jasmin Džambić, Bojana Mori (Larisa Preglau), Ana Luršak
podaljšano bivanje, jutranje varstvo in varstvo vozačev Mateja Viher strokovni delavci šole
slovenščino Nataša Praprotnik Petra Prohart Tomažič, Ines Gerold, strokovni delavci RS
matematiko Bogdan Lopert Jasna Lampreht, strokovni delavci RS
tuje jezike Nevenka Knez Matjaž Jeznik, Mojca Hrastelj Brelih, Mateja Viher
naravoslovje, biologijo, kemijo, fiziko, tehniko, družboslovje Mateja Viher Vera Lešnik, Danijela Korže, Tatjana Krump, strokovni delavci RS
šport Renato Čeru Lucija Bivšek, strokovni delavci RS
glasbeno in likovno umetnost Luka Oman Metka Stemlak (Rina Repnik), strokovni delavci RS
svetovalno delo Vanja Razpotnik Sara Topler, Petra Napečnik

Dostopnost