ŠOLSKI SKLAD

V skladu s 135. členom ZOFVI ima šola organiziran šolski sklad za nudenje nadstandarda učencem.

Šolski sklad vodi sedemčlanski upravni odbor, v katerem so trije predstavniki staršev in štirje

predstavniki delavcev šole. Osnovni namen tega sklada je zbiranje sredstev za sofinanciranje nadstandardne šolske ponudbe, namenjene učencem za dejavnosti, ki so povezane z nadstandardnim programom dela oddelkov, delom v interesnih dejavnostih ter projektnim delom.

Sredstva za sklad se zbirajo s pomočjo sponzorjev, donatorjev in s prispevkom staršev. Upamo, da se boste tudi v tem šolskem letu odzvali našemu vabilu in prispevali po svojih močeh.


Dostopnost