PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI

RODITELJSKI SESTANKI

Organizirani bodo trikrat letno za posamezni oddelek glede na problematiko in želje staršev. Dva sestanka bosta informativnega značaja (ob začetku šolskega leta in po prvem redovalnem obdobju), en pa bo izobraževalni. Za izvajanje le-teh bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi.


DOPOLDANSKE POGOVORNE URE

V času dopoldanskih pogovornih ur lahko starši pokličejo v šolo (na dopoldanske pogovorne ure se najavijo). Pogovorne ure ima učitelj v dopoldanskem času zapisane v urniku.

Za izvajanje le-teh bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi.


POPOLDANSKE POGOVORNE URE

Pogovorne ure so organizirane vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure. Za izvajanje le-teh bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi.


POPOLDANSKE POGOVORNE URE

Razpored dopoldanskih pogovornih ur strokovnih delavcev:


1. Lucija BIVŠEK ponedeljek, 3. šolska ura
2.
Anže BOH četrtek, 5. šolska ura
3.
Jasmin DŽAMBIĆ petek, 3. šolska ura
4.
Ines GEROLD po dogovoru
5.
Vanja HANŽEKOVIČ ponedeljek, 5. šolska ura
6.
Mojca HRASTELJ BRELIH po dogovoru
7.
Darja JEZNIK torek, 3. šolska ura
8.
Matjaž JEZNIK ponedeljek, 4. šolska ura
9.
Nevenka KNEZ petek, 3. šolska ura
10.
Danijela KORŽE četrtek, 2. šolska ura
11.
Tatjana KRUMP ponedeljek, 3. šolska ura
12.
Jasna LAMPREHT četrtek, 3. šolska ura
13.
Vera LEŠNIK četrtek, 2. šolska ura
14.
Bogdan LOPERT četrtek, 3. šolska ura
15.
Ana LURŠAK po dogovoru
16.
Bojana MORI četrtek, 3. šolska ura
17.
Darja MRAKIČ sreda, 5. šolska ura
18.
Petra NAPEČNIK torek, 4. šolska ura
19.
Luka OMAN ponedeljek, 4. šolska ura
20.
Zofija OŠLAK petek, 2. šolska ura
21.
Miran PAL sreda, 3. šolska ura
22.
Milena PISNIK petek, 4. šolska ura
23.
Ines PLANINŠIČ sreda, 2. šolska ura
24.
Nataša PRAPROTNIK ponedeljek, 0. šolska ura
25.
Petra PROHART TOMAŽIČ po dogovoru
26.
Rina REPNIK sreda, 1. šolska ura
27.
Vlasta STEPIŠNIK sreda, 5. šolska ura
28.
Nina VERDNIK torek, 2. šolska ura
29.
Mateja VIHER torek, 5. šolska ura
30.
Sara TOPLER po dogovoru

 


Dostopnost