PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI

RODITELJSKI SESTANKI

Organizirani bodo trikrat letno za posamezni oddelek glede na problematiko in želje staršev. Dva sestanka bosta informativnega značaja (ob začetku šolskega leta in po prvem redovalnem obdobju), en pa bo izobraževalni. Za izvajanje le-teh bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi.


DOPOLDANSKE POGOVORNE URE

V času dopoldanskih pogovornih ur lahko starši pokličejo v šolo (na dopoldanske pogovorne ure se najavijo). Pogovorne ure ima učitelj v dopoldanskem času zapisane v urniku.

Za izvajanje le-teh bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi.


POPOLDANSKE POGOVORNE URE

Pogovorne ure so organizirane vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure. Za izvajanje le-teh bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi.


POPOLDANSKE POGOVORNE URE

Razpored dopoldanskih pogovornih ur strokovnih delavcev:


1. Lucija BIVŠEK četrtek, 3. šolska ura
2. Anže BOH četrtek, 5. šolska ura
3. Niko BOKAN sreda, 5. šolska ura
4. Renato ČERU ponedeljek, 2. šolska ura
5. Nejc ČREŠNIK četrtek, 6. šolska ura
6. Jasmin DŽAMBIĆ petek, 1. šolska ura
7. Ines GEROLD po dogovoru
8. Mojca HRASTELJ BRELIH po dogovoru
9. Darja JEZNIK četrtek, 4. šolska ura
10. Matjaž JEZNIK ponedeljek, 4. šolska ura
11. Nevenka KNEZ ponedeljek, 2. šolska ura
12. Danijela KORŽE ponedeljek, 3. šolska ura
13. Tatjana KRUMP ponedeljek, 2. šolska ura
14. Jasna LAMPREHT torek, 2. šolska ura
15. Vera LEŠNIK sreda, 5. šolska ura
16. Bogdan LOPERT ponedeljek, 1. šolska ura
17. Ana LURŠAK po dogovoru
18. Bojana MORI torek, 1. šolska ura
19. Darja MRAKIČ petek, 0. šolsko uro
20. Petra NAPEČNIK torek, 3. šolska ura
21. Luka OMAN ponedeljek, 2. šolska ura
22. Zofija OŠLAK ponedeljek, 4. šolska ura
23. Milena PISNIK petek, 2. šolska ura
24. Ines PLANINŠIČ ponedeljek, 3. šolska ura
25. Nataša PRAPROTNIK ponedeljek, 2. šolska ura
26. Petra PROHART TOMAŽIČ po dogovoru
27. Vanja RAZPOTNIK torek, 6. šolska ura
28. Metka STEMLAK torek, šolska 1.ura
29. Vlasta STEPIŠNIK torek, šolska 5. ura
30. Vesna ŠPEGELJ sreda, 2. šolska ura
31. Sara TOPLER po dogovoru
32. Nina VERDNIK ponedeljek, 5. šolska ura
33. Mateja VIHER sreda, 4. šolska ura


Dostopnost