PREDMETNIK

1. PREDMETNIK

OBVEZNI PROGRAM
Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Predmet/

Št. ur

T/L T/L T/L T/L T/L T/L T/L T/L T/L
SLJ 6/210 7/245 7/245 5/175 5/175 5/175 4/140 3,5/122,5 4,5/144
MAT 4/140 4/140 5/175 5/175 4/140 4/140 4/140 4/140 4/128
TJA 2/70 2/70 3/105 4/140 4/140 3/105 3/96
LUM 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 1/32
GUM 2/70 2/70 2/70 1,5/52,5 1,5/52,5 1/35 1/35 1/35 1/32
DRU 2/70 3/105
GEO 1/35 2/70 1,5/52,5 2/64
ZGO 1/35 2/70 2/70 2/64
DKE 1/35 1/35
SPO 3/105 3/105 3/105
FIZ 2/70 2/64
KEM 2/70 2/64
BIO               1,5/ 52,5 2/64
NAR           2/70 3/105    
NIT 3/105 3/105
TIT 2/70 1/35 1/35
GOS 1/35 1,5/52,5
ŠPO 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 2/70 2/64
Predmet 1 2/1 2/1 2/1;64/32
Predmet 2 1/35 1/35 1/32
Predmet 3 1/35 1/35 1/32
Oddelčna sk. 0 0 0 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/16
Št. predmetov 6 7 6 9 10 12 12/13/14 14/15/16 12/13/14
Št. ur na teden 20 23 22 24 26 26 27,5/28,5 28/29 28/29
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32

* Učenec od 4.–6. razreda lahko izbere 2 uri neobveznega predmeta.

* Učenec od 7.–9. razreda izbere 2 uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši.


2. OBLIKE DIFERENCIACIJE glede na učenčeve zmožnosti:


  • Dopolnilni pouk za učence, ki imajo učne težave (dodatna pomoč in razlaga).
  • Dodatni pouk za učence, ki presegajo standarde znanja.
  • Individualna in skupinska pomoč za nadarjene učence (testirani učenci) in pomoč posameznikom (učna pomoč).
  • Notranja diferenciacija in individualizacija pri vseh predmetih.
  • Zunanja diferenciacija v 8. in 9. razredu pri SLJ, MAT in TJA.

Dostopnost