KOLEDAR TEKMOVANJ ZA UČENCE

PREDMET IME TEKMOVANJA ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
SLJ Mehurčki 8. 4. 2021 ob 11.00

17. 11. 2020 ob 13.30

14. 1. 2021 ob 14.00 13. 3. 2021 ob 10.00
Cankarjevo tekmovanje
MAT

 

Matematični kenguru –

za bronasto priznanje

18. 3. 2021 ob 13.00

2. 12. 2020 ob 14.00

  17. 4. 2021 ob 9.00

30. 1. 2021 ob 9.00

Tekmovanje za Vegovo priznanje
Razvedrilna matematika
TJA Tekmovanje iz angleščine, 7. razred 1. 2. 2021   1. 3. 2021
Tekmovanje iz angleščine,

8. razred

19. 10. 2020 ob 13.00   23. 11. 2020 ob 14.00
Tekmovanje iz angleščine,

9. razred

12. 11. 2020 ob 13.00 20. 1. 2021 ob 14.00 16. 3. 2021 ob 14.00
TJN Tekmovanje iz nemščine,

9. razred

26. 11. 2020 ob 13.00   23. 3. 2021 ob 14.00
NAR Kresnička 3. 2. 2021 ob 13.00    
BIO Tekmovanje za Proteusovo priznanje 21. oktobra 2020 ob 13.00   4. decembra 2020
KEM Tekmovanje za Preglovo priznanje 18. januar 2021

ob 13.00

  27. marec 2021 ob 9.30
FIZ Tekmovanje iz fizike 3. 2. 2021 ob 13.00 26. 3. 2021 ob 14.00 8. 5. 2021 ob 10.00
GEO Astronomija 3. 12. 2020 ob 13.00   9. 1. 2021 ob 10.00
GEO Tekmovanje iz geografije 24. 11. 2020 ob 13.00 26. 1. 2021 ob 14.00 16. 4. 2021 ob 10.00
ZGO Tekmovanje iz zgodovine 8. 12. 2020 ob 13.00 2. 2. 2021 ob 14.00 20. 3. 2021 ob 10.00
Sladkorna

bolezen

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 16. 10. 2020 ob 13.00   21.11.2020 ob 10.00
Logika Tekmovanje iz logike 24. 09. 2020 ob 13.00   17.10.2020 ob 9.30
Vesela šola Tekmovanje iz vesele šole 10. 3. 2021 ob 13.00   14. 4. 2021 ob 14.00

Dostopnost