FINSKA – JOENSUU

Predstavitev

Erasmus+ program na področju izobraževanja in usposabljanja podpira mobilnost posameznikov (učečih se, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva za sodelovanje med različnimi institucijami z namenom strokovnega in osebnega razvoja posameznikov ter krepitve kakovosti izobraževanja prek sodelovanja med področjem izobraževanja in širšim okoljem (vključno z gospodarstvom).

Osnovna šola Vuzenica je bila uspešna pri prijavi projekta za mobilnost skupine pedagoškega osebja z namenom izboljšave integracije otrok s posebnimi potrebami. Kot glavni cilj smo tako izbrali inkluzijo otrok s posebnimi potrebami, sekundarni cilji projekta pa so bili izboljšanje IKT kompetenc, sklepanje medkulturnih povezav in primerjava tujih šolskih sistemov z našimi.

Delovni skupini v Erasmus+ projektu je bila najboljša izbira za tovrstno primerjavo in pridobivanje kompetenc Finska, ki je že vrsto let znana po enem od najboljših šolskih sistemov na svetu z izjemnimi rezultati pri integraciji otrok s posebnimi potrebami. Prijavili smo se na tečaj, ki ga redno organizira izobraževalni inštitut eduKarjala s sedežem v mestu Joensuu, ki leži na JV Finske in je znano tudi kot univerzitetno mesto in izobraževalno središče za pedagoško osebje.

Eko šola Malina

Želja in namen strokovne skupine sta bila čim boljši izkoristek obiska in iz tega razloga je vsak od štirih članov v okviru tečaja izbral program, ki bi nudil čim bolj raznoliko vsebino, ki bi jo lahko uporabili pri delu v šoli. Za integracijo otrok s posebnimi potrebami je bil izbran program EVERY PUPIL IS IMPORTANT – SPECIAL EDUCATION IN FINLAND AND IN EUROPE, za izboljšanje IKT kompetenc FLIPPED AND GAME BASED LEARNING, primerjava šolskih sistemov je potekala v programu PISA – FINNISH AND EUROPEAN EDUCATION SYSTEMS, okoljevarstveni vidiki in vpeljava ekoloških vsebin pri izobraževanju pa so bili del programa SUSTAINABILITY EDUCATION – HOW CAN WE SAVE THE PLANET EARTH TOGETHER? Pri vseh programih je bilo skupnih tudi nekaj jedrnih predavanj z vsebinami, ki so bile pomembne za vsak posamezen program (npr. spoznavanje osnov finske kulture, osnovna struktura izobraževalnega sistema, priprava učnih načrtov, ogled šole gostiteljice in okoliških šol)

Nacionalni park Koli
Obisk podeželja

Strokovno izkušnjo smo zahvaljujoč gostiteljem dopolnili še s spoznavanjem finskih naravnih lepot v nacionalnem parku Koli, s pristnim doživetjem finske savne in kulinarike.  


Dostopnost