IZBIRNI PREDMETI, KI SE IZVAJAJO V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Katalog IP za šolsko leto 2021/22 »

Katalog NIP za šolsko leto 2021/22 »

Izbirne predmete učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Namenjeni so pridobivanju, poglabljanju in nadgradnji znanja z nekega področja, pridobivanju izkušenj ter odkrivanju interesov za poklice. Vsem izbirnim predmetom je namenjena ena ura na teden, razen tujemu jeziku, ki obsega dve uri tedensko. Učenec izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov, izjemoma tri, ki so lahko iz leta v leto različni. Če izbere tuji jezik, ne potrebuje drugega izbirnega predmeta.


7. RAZRED

izbirni predmet oznaka izvajalec
Nemščina 1 NI1 Mateja Viher
Likovno snovanje 1 LSI Luka Oman
Šport za zdravje ŠZZ Lucija Bivšek
Sodobna priprava hrane SPH Vera Lešnik

8. RAZRED

izbirni predmet  oznaka izvajalec
Nemščina 2 NI2 Mateja Viher
Poskusi v kemiji POK Vera Lešnik
Računalništvo – multimedija MUL Anže Boh
Šport za sprostitev ŠZS Lucija Bivšek, Miran Pal

9. RAZRED

izbirni predmet oznaka izvajalec
Nemščina 3 NI3 Mateja Viher
Šolsko novinarstvo ŠNO Ines Gerold
Izbrani šport Miran Pal
Računalništvo – računalniška omrežja RAČO Anže Boh

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI


Neobvezne izbirne predmete bomo izvajali v 1., 4., 5. in 6. razredu.

V 1. razredu so se vsi učenci vključili v pouk neobveznega predmeta angleščina.

V 4., 5. in 6.  razredu pa bomo izvajali pouk športa, nemščine in računalništva.


Dostopnost