INTERESNE DEJAVNOSTI

Predstavljamo vam interesne dejavnosti, ki jih ponujamo na šoli, in njihove mentorje.


Interesna dejavnost Mentor Razred Dan in ura
KULTURNO UMETNIŠKE DEJAVNOSTI
Pevski zbor Metka Stemlak

(Rina Repnik)

1. –  9. razreda ponedeljek,

0. in 6. šolska ura

torek,

0. šolska ura

četrtek,

6. in 7. šolska ura

petek,

0. šolska ura

Pravljični krožek Zofija Ošlak 1., 2. razred torek,

0. šolska ura

Plesni krožek Lucija Bivšek 4. – 6. razreda ponedeljek,

7. šolska ura

Bistre glavice Ines Planinšič 2. – 5. razreda torek,

0. šolska ura

Likovni krožek Luka Oman 8. – 9. razreda ponedeljek,

7. šolska ura

Gledališki krožek Nataša Praprotnik, Metka Stemlak (Rina Repnik), Matjaž Jeznik 8., 9. razred po dogovoru
Glasbene urice Metka Stemlak

(Rina Repnik)

1. razred sreda,

5. šolska ura

Rajamo in plešemo Darja Mrakič

Nina Verdnik

1., 2. razred ponedeljek,

6. šolska ura

Pravljična joga Ines Planinšič 1. –  3. razreda ponedeljek,

0. šolska ura

Foto – filmski krožek Matjaž Jeznik 7. – 9. razreda po dogovoru
3D projektiranje in printanje Matjaž Jeznik 7. – 9. razreda delavnica med počitnicami
NARAVOSLOVNO TEHNIŠKE DEJAVNOSTI
Astronomija Jasmin Džambić 6. – 9. razred delavnice v popoldanskem času
Matematični krožek Jasna Lampreht 6. – 9. razred petek,

0. šolska ura

Poizkusi v kemiji Vera Lešnik 6. – 7. razreda ponedeljek,

0. šolska ura

Turistični krožek Danijela Korže 7. – 9. razreda četrtek,

6. šolska ura

Vesela šola Danijela Korže 5. – 9. razreda po dogovoru
Ustvarjalni krožek Vlasta Stepišnik

Darja Mrakič

1. – 3. razred sreda,

6. šolska ura

Kreativni krožek Ana Luršak 4., 5. razred sreda,

6. šolska ura

Vezenje Bojana Mori 4. – 6. razreda ponedeljek,

0. šolska ura

Modelarstvo Tatjana Krump 6. – 9. razreda sreda na 14 dni,

17. – 18. 30

Robotika Tatjana Krump 6. – 9. razred četrtek,

7. šolska ura

Kresnička Milena Pisnik 2. – 3. razred petek,

0. šolska ura

Kresnička Mateja Viher 4. – 5. razred petek,

0. šolska ura

Mladi člani RK Bojana Mori

Jasna Lampreht

1. –  9. razreda po dogovoru
Kolesarski tečaj Milena Pisnik

Ana Luršak

4., 5. razred po pouku, jeseni
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Splošna športna vzgoja Darja Jeznik 2., 3. razred sreda,

6. šolska ura

Šahovski krožek Bojana Mori 4. – 6. razreda ponedeljek,

6.šolska ura

Mladi planinci Darja Mrakič 1. – 9. razreda ob sobotah
Nogomet Jasmin Džambič 3. – 5. razred torek,

6. šolska ura

Nogomet Jasmin Džambič 6., 7. razred sreda,

0. šolska ura


Dostopnost